Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):49-66  (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 16 Eylül 2010 / September 16, 2010)

 
  Yaşam Boyu Gelişim Yaklaşımı
  Life Span Developmental Approach
   
  Ali Eryılmaz
   
  Özet
  Yaşam boyu gelişim yaklaşımı, bireyin doğumla başlayıp ölümle sona eren yaşamındaki gelişimini inceler. Bu yaklaşım psikoloji, psikiyatri, antropoloji, sosyoloji ve geriatri gibi çok sayıda disiplini ilgilendiren disiplinler arası bir yaklaşımdır. Yaşam boyu gelişim yaklaşımında temel varsayım, gelişimin yetişkinlik sürecinde tamamlanmadığı, bütün yaşam sürecinde devam ettiğidir. Yaşam boyu gelişim yaklaşımı, tarihsel süreçte gelişmiştir. Yaşam boyu gelişim yaklaşımı açısından gelişim, doğumla başlayan ve ölümle sonuçlanan süreçteki değişimleri içerir. Gelişim karmaşık bir süreçtir, ölümü ve ölmeyi de içinde barındırır. Yaşam boyu gelişim yaklaşımı, insan gelişimini gelişim dönemleri kapsamında ele alır. Yaşam boyu gelişim yaklaşımına göre, yaş temelli açıklamaların yapılmadığı toplumlara doğru gidilmektedir. Yaşam boyu gelişimde, kalıtsala karşı deneyim, sürekliliğe karşı süreksizlik, değişime karşı değişmezlik önemli konulardır. Yaşam boyu gelişim araştırmalarında, bireysel gelişimin üç alanında bilgi toplanmaktadır ve üretilmektedir.
  Anahtar Sözcükler: gelişim, yaşlılık,yaşamboyu gelişim yaklaşımı, psikoloji
   
  Abstract
  The Life Span Developmental Approach examines development of individuals which occurs from birth to death. Life span developmental approach is a multi-disciplinary approach related with disciplines like psychology, psychiatry, sociology, anthropology and geriatrics that indicates the fact that development is not completed in adulthood, it continues during the life course. Development is a complex process that consists of dying and death. This approach carefully investigates the development of individuals with respect to developmental stages. This developmental approach suggests that scientific disciplines should not explain developmental facts only with age changes. Along with aging, cognitive, biological, and socioemotional development throughout life should also be considered to provide a reasonable and acceptable context, guideposts, and reasonable expectations for the person. There are three important subjects whom life span developmental approach deals with. These are nature vs nurture, continuity vs discontinuity, and change vs stability. Researchers using life span developmental approach gather and produce knowledge on these three most important domains of individual development with their unique scientific methodology.
  Keywords: development, aging, life span developmental approach, psychology
   
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]