Yıl / Year: 2024    Cilt / Volume: 16     Sayı / Number: 2
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

  REVIEW / DERLEME
1 Psychotic Process in the COVID-19 Pandemic: Dopamine Effect [COVID-19 Pandemisinde Psikotik Süreç: Dopamin Etkisi]
Ayşegül Dönmez, Gülseren Keskin
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(2):203-209
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
2 Violence Against Women: A Persistent and Rising Problem [Kadına Yönelik Şiddet: Kalıcı ve Yükselen Bir Sorun]
  Tuğba Türkkan, Hatice Odacı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(2):210-224
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)
3 Metaverse and Psychiatry: A Review [Metaverse ve Psikiyatri: Bir Gözden Geçirme]
  Doğancan Sönmez, Çiçek Hocaoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(2):225-238   
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
4 Alcohol Addiction in Children and Adolescents [Çocuk ve Ergenlerde Alkol Bağımlılığı]
  Meryem Karaaziz, Hande Çelikay Söyler
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(2):239-250
  [PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
5 Current Trends in the Treatment of Misophonia [Mizofoni Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar]
Sevgi Köroğlu, Gülgün Durat
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(2):251-257
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
6 Evidence-Based Individual Psychology Practice: Adlerian Pattern Focused Therapy [Kanıta Dayalı Bireysel Psikoloji Uygulaması: Örüntü Odaklı Adleryan Terapi]
  Ümre Kaynak
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(2):258-270
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
7 Evaluation and Treatment of Cognitive Dysfunctions in Schizophrenia and Bipolar Disorder [Şizofreni ve Bipolar Bozuklukta Bilişsel İşlev Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Tedavisi]
  Çağdaş Eker
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(2):271-278
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
8 From Hysteria to Functional Neurological Symptom Disorder: Developments in Clinical Diagnosis and Neurobiology [Histeriden Fonksiyonel Nörolojik Belirti Bozukluğuna: Klinik Tanı ve Nörobiyolojideki Gelişmeler]
  Arda Bağcaz, Selvi Ceran
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(2):279-288
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
9 A Review of Research on the Role of Different Types of Religiosity in Terror Management [Farklı Dindarlık Türlerinin Dehşet Yönetimindeki Rollerine İlişkin Araştırmalar Üzerine Bir Derleme]
  Kenan Alparslan, M. Ersin Kuşdil
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(2):289-305
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
10 Constructed Nature of Self-Harm Behavior: A Critical Assessment [Kendine Zarar Verme Davranışının İnşa Edilmiş Doğası: Eleştirel Bir Değerlendirme]
  Ayşe Nur Pekasıl
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(2):306-316
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
11 Neuropsychology of Cognitive Functions Related to Pro-Environmental Behavior [Çevre Yanlısı Davranışlarla İlişkili Bilişsel İşlevlerin Nöropsikolojisi]
  Serra Şandor
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(2):317-326
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
12 Conceptual and Theoretical Review of Self-Worth [Öz-Değerin Kavramsal ve Kuramsal İncelemesi]
Gaye Bırni, Ali Eryılmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(2):327-346
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
13 Approaches and Strategies in Applied Behavior Analysis for Children with Autism Spectrum Disorder [Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Uygulamalı Davranış Analizinde Yaklaşımlar ve Stratejiler]
  Ayşe Tuna
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(2):347-357
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
14 A New Method in Psychopathology Research: Network Analysis [Psikopatoloji Araştırmalarında Yeni Bir Yöntem: Ağ Analizi]
  Ülkü Güreşen
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(2):358-372
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
15 Psychotherapies for the Treatment of Bipolar Disorder [Bipolar Bozukluk Tedavisinde Uygulanan Psikoterapiler]
  Metin Çınaroğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(2):373-382
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]