Yıl / Year: 2024    Cilt / Volume: 16     Sayı / Number: 1
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

  REVIEW / DERLEME
1 Cognitive Training and Rehabilitation in Aging [Yaşlanmada Bilişsel Egzersiz ve Rehabilitasyon]
Hakan Karlı, Handan Can
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(1):1-15
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
2 Interactive Robots: Therapy Robots [Etkileşimli Robotlar: Terapi Robotları]
  Kadem Gürkan Akyazı, Şule Baştemur
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(1):16-30
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)
3 Disengagement from Moral Disengagement: A Review of Individual Differences and Interventions Programs [Ahlaki Uzaklaşmadan Uzaklaşmak: Bireysel Farklılıklar ve Müdahale Programlarına İlişkin Bir Derleme]
  Esra Yalçın, Büşra Aktaş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(1):31-47   
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
4 Aggression among Preschool Children within the Framework of Temperament, Attachment and Parental Attitudes [Mizaç, Bağlanma ve Ebeveyn Tutumları Çerçevesinde Okul Öncesi Çocuklarında Saldırganlık]
  Rabia Nur Kodak, Halime Şenay Güzel
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(1):48-57
  [PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
5 A Systematic Review of Narrative Therapy [Öyküsel Terapi Üzerine Sistematik Bir Gözden Geçirme]
Nezir Ekinci, Bilge Gül Tokkaş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(1):58-71
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
6 Conduct Disorder: An Update [Davranım Bozukluğu: Güncel Bir Bakış]
  Ahmet Özbay, Osman Özçelik, Süleyman Kahraman
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(1):72-87
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
7 Psychological Interventions for Self-harm Behaviour and Suicide Attempts in Borderline Personality Disorder: A Systematic Review [Borderline Bireylerde Kendine Zarar Verme Davranışı ve İntihar Girişimine Yönelik Psikolojik Müdahaleler: Sistematik Derleme]
  Büşra Kavla, Burcu Uysal
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(1):88-101
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
8 Mental Well-Being in Adolescence: A Systematic Review [Ergenlik Döneminde Mental İyi Oluş: Sistematik Bir Gözden Geçirme]
  Nezir Ekinci
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(1):102-110
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
9 Anxiety during the COVID-19 Pandemic: Prevalence, Effects and Predisposing Factors [COVID-19 Salgını Döneminde Anksiyete: Yaygınlığı, Etkileri ve Yatkınlık Faktörleri]
  Şebnem Akan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(1):111-125
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
10 Grief in Children within the Framework of Attachment Theory [Bağlanma Kuramı Çerçevesinde Çocuklarda Yas]
  Gökçe Nur Mısırlı, Özlem Karakuş
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(1):126-137
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
11 Transsemptomatic Diagnosis as a Replacement for Transdiagnostic Approach in Psychiatry [Psikiyatride Transdiagnostik (Tanı Ötesi) Yaklaşım Yerine Transsemptomatik (Semptom Ötesi) Tanı]
  Osman Özdemir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(1):138-145
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
12 Gaslighting and Interpersonal Relationships: Systematic Review [Gaslighting ve Kişilerarası İlişkiler: Sistematik Derleme Çalışması]
Büşra Akdeniz, Hüdayar Cihan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(1):146-158
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
13 Death Anxiety in Psychopathology: A Systematic Review [Psikopatolojide Ölüm Kaygısı: Sistematik Derleme]
  Ayça Gürbüz, Orçun Yorulmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(1):159-174
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
14 Neurobiological Components of Sexual Identity Development and Epigenetic Effects of Environmental Stressors [Cinsel Kimlik Gelişiminin Nörobiyolojik Yapıtaşları ve Çevresel Stresörlerin Epigenetik Etkileri]
  Mesut Sari, Uğur Savcı, Büşra Balta, Yusuf Öztürk, Ali Evren Tufan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(1):175-184
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
15 From Burnout to Parental Burnout: How Does Caregiving Become a Burden? [Tükenmişlikten Ebeveyn Tükenmişliğine: Bakım Vermek Nasıl Bir Yük Haline Gelir?]
  Sena Çakmak, Gizem Arıkan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(1):185-202
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]