Yıl / Year: 2023    Cilt / Volume: 15     Sayı / Number: 4
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

  REVIEW / DERLEME
1 Relationship Obsessive Compulsive Disorder: A Systematic Review [Romantik İlişki İçerikli Obsesif Kompulsif Bozukluk: Sistematik Derleme]
Melis Mısırlı, Gamze Karadayı Kaynak
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(4):549-561
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
2 Efficacy of Virtual Reality Exposure Therapy in the Treatment of Specific Phobias: A Systematic Review [Özgül Fobilerde Sanal Gerçeklik ile Maruz Bırakma Terapisinin Etkinliği: Sistematik Bir Gözden Geçirme]
  Merve Demir, Tolga Köskün
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(4):562-576
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)
3 Role of Glia Cells in Autism Spectrum Disorders [Otizm Spektrum Bozukluklarında Glia Hücrelerinin Rolü]
  Melis Elif Elçi, Miraç Barış Usta, Koray Karabekiroğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(4):577-588   
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
4 An Integrative Perspective on Understanding Human Functioning: Positive Clinical Psychology [İnsan İşleyişini Anlamaya Yönelik Bütünleştirici Bir Bakış Açısı: Pozitif Klinik Psikoloji]
  Özlem Öztürk, Zeynep Maçkalı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(4):589-612
  [PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
5 Prospective and Retrospective Timing Processes: Theories and Methods [İleriye Yönelik ve Geriye Dönük Zamanlama Süreçleri: Teoriler ve Yöntemler]
Reyhan Ünver
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(4):613-621
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
6 A Self-Care Deficiency Syndrome: Self-Neglect [Bir Öz Bakım Eksikliği Sendromu: Öz-İhmal]
  Cansu Güler, Esra Engin
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(4):622-630
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
7 Cognitive Models Explaining Post-Traumatic Stress Disorder and Cognitive Therapy Methods Frequently Used in Trauma Victims [Travma Sonrası Stres Bozukluğunu Açıklayan Bilişsel Modeller ve Travma Mağdurlarında Sık Kullanılan Bilişsel Terapi Yöntemleri]
  Mustafa Kerim Şimşek
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(4):631-643
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
8 Parent-Child Interaction Therapy [Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi]
  Sümeyye Ulaş, İsmail Seçer, İsmail Ay
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(4):644-651
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
9 Effect of Childhood Traumas on Eating Disorders: Systematic Review [Çocukluk Çağı Travmalarının Yeme Bozukluklarına Etkisi: Sistematik Derleme]
  Evşen Örge, Eliz Volkan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(4):652-664
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
10 Avatar Therapy Model and Ethical Principles in the Treatment of Auditory Hallucinations in Patients with Schizophrenia [Şizofreni Hastalarında İşitsel Halüsinasyonların Tedavisinde Avatar Terapi Modeli ve Etik İlkeler]
  Zeynep Özerol, Sezin Andiç
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(4):665-676
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
11 Masculinity and Seeking Psychological Help: A Review Based on Social Identity Theory [Erkeklik ve Psikolojik Yardım Arama: Sosyal Kimlik Kuramı Temelli Bir Derleme]
  Adem Kantar, İlhan Yalçın
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(4):677-686
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
12 Suicidal Behavior in Eating Disorders [Yeme Bozukluklarında İntihar Davranışı]
Hatice Ayça Kaloğlu, Çiçek Hocaoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(4):687-696
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
13 Mitochondrial Dysfunction and mTOR in Autism Spectrum Disorders [Otizm Spektrum Bozukluklarında Mitokondriyal Disfonksiyon ve mTOR]
  Ezgi Selamet, Miraç Barış Usta
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(4):697-704
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
14 An Analysis of the Movie “Hachiko: A Dog’s Story” in Terms of Empathy and Solidarity with Animals [“Hachiko: Bir Köpeğin Hikayesi” Filminin Hayvanlara Yönelik Empati ve Hayvanlarla Dayanışma Kavramları Açısından Değerlendirilmesi]
Nur Okutan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(4):705-721
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
15 The Concept of Parental Praise in Parenting [Çocuk Yetiştirmede Ebeveyn Övgüsü Kavramı]
Gülçin Karadeniz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(4):722-732
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]