Yıl / Year: 2009    Cilt / Volume: 1     Sayı / Number: 3
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Psikosomatik Hastalıklarda Mizaç ve Karakter [Temperament and Character in Psychosomatic Disorders]
  Medine Yazıcı Güleç
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(3):201-214
  [Özet-Abstract ]   [PDF]    (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 10 Eylül 2009 / September 10, 2009)
   
  Türkiye’de Paylaşılmış Psikotik Bozukluk (Folie à Deux) [Shared Psychotic Disorder (Folie à Deux) in Turkey]
Özge Doğanavşargil, Mehmet Eryılmaz, Buket Cinemre, Özmen Metin
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(3):215-228
  [Özet-Abstract]    [PDF]    (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 17 Eylül 2009 / September 17, 2009)    
   
  Psikiyatride Etik Eğitimi [Ethics Training in Psychiatry]
  Ayşe Devrim Başterzi, Sinan Gülöksüz
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(3):229-239
  [Özet-Abstract]    [PDF]     (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 23 Eylül 2009 / September 23, 2009)      
   
  Yetişkin Bağlanma Kuramı ve Duygulanım Düzenleme Stratejilerinin Depresyonla İlişkisi [The Relationship of Adult Attachment Theory and Affect Regulation Strategies to Depression]
  Manolya Çalışır
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(3):240-254
  [Özet-Abstract   [PDF]     (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 29 Eylül 2009 / September 29, 2009)           
   
  Atipik Antipsikotik İlaçların Hematolojik Yan Etkileri [Hematological Side Effects of Atypical Antipsychotic Drugs]
  Serap Erdoğan
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(3):255-279
  [Özet-Abstract]    [PDF]      (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 15 Ekim 2009 / October 15, 2009)    
   
  Parasomniler: Tanı, Sınıflama ve Klinik Özellikleri [Parasomnias: Diagnosis, Classification and Clinical Features]
  Deniz Tuncel, Fatma Özlem Orhan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(3):280-296
  [Özet-Abstract]    [PDF]      (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 15 Ekim 2009 / October 15, 2009)      
   
  Psikiyatride İş Başında Değerlendirme [Workplace Based Assessment in Psychiatry]
  Ayşe Devrim Başterzi, Ö. Sürel Karabilgin
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(3):297-318
  [Özet-Abstract]    [PDF]     (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 09 Kasım 2009 / November 09, 2009)