Yıl / Year: 2009    Cilt / Volume: 1     Sayı / Number: 3
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

1 Psikosomatik Hastalıklarda Mizaç ve Karakter [Temperament and Character in Psychosomatic Disorders]
  Medine Yazıcı Güleç
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(3):201-214
  [PDF]    (Article in Turkish)
   
2 Türkiye’de Paylaşılmış Psikotik Bozukluk (Folie à Deux) [Shared Psychotic Disorder (Folie à Deux) in Turkey]
Özge Doğanavşargil, Mehmet Eryılmaz, Buket Cinemre, Özmen Metin
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(3):215-228
  [PDF]    (Article in Turkish)
   
3 Psikiyatride Etik Eğitimi [Ethics Training in Psychiatry]
  Ayşe Devrim Başterzi, Sinan Gülöksüz
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(3):229-239
  [PDF]     (Article in Turkish)
   
4 Yetişkin Bağlanma Kuramı ve Duygulanım Düzenleme Stratejilerinin Depresyonla İlişkisi [The Relationship of Adult Attachment Theory and Affect Regulation Strategies to Depression]
  Manolya Çalışır
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(3):240-254
[PDF]     (Article in Turkish)   
   
5 Atipik Antipsikotik İlaçların Hematolojik Yan Etkileri [Hematological Side Effects of Atypical Antipsychotic Drugs]
  Serap Erdoğan
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(3):255-279
  [PDF]      (Article in Turkish)
   
6 Parasomniler: Tanı, Sınıflama ve Klinik Özellikleri [Parasomnias: Diagnosis, Classification and Clinical Features]
  Deniz Tuncel, Fatma Özlem Orhan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(3):280-296
  [PDF]      (Article in Turkish)
   
7 Psikiyatride İş Başında Değerlendirme [Workplace Based Assessment in Psychiatry]
  Ayşe Devrim Başterzi, Ö. Sürel Karabilgin
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(3):297-318
  [PDF]     (Article in Turkish)