Yıl / Year: 2009    Cilt / Volume: 1  Sayı / Number: 2
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

1 Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antiepileptik İlaçların Kullanımı [Antiepileptic Drugs in the Treatment of Anxiety Disorders]
Pınar Çetinay Aydın, Sinem Akyalçın, Levent Mete
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(2):80-94
  [PDF]    (Article in Turkish)  
   
2 Çocukluk Çağı Cinsel İstismarı [Childhood Sexual Abuse]
  Evrim Aktepe
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(2):95-119
  [PDF]    (Article in Turkish)  
   
3 Depresyon ve İrritabl Barsak Sendromu Birlikteliğinin Nörobiyolojisi [Neurobiology of Depression and Irritable Bowel Syndrome Comorbidity]
  M. Çağdaş Eker, Özlem Donat Eker
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(2):120-131
  [PDF]    (Article in Turkish)  
   
4 Gece Yeme Bozuklukları [Night Eating Disorders]
  Fatma Özlem Orhan, Deniz Tuncel
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(2):132-154
  [PDF]    (Article in Turkish)  
   
5 Davranım Bozukluğu Olan Çocuklara Psikiyatrik Yaklaşımda Anne-Baba Eğitim Programları: İki Örnek Bağlamında Bir Değerlendirme [Parent Education Programs as a Psychiatric Approach to Children with Conduct Disorder: An Evaluation through Two Samples]
  Burcu Arkan, Besti Üstün
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(2):155-174
  [PDF]    (Article in Turkish)  
   
6 Psikiyatride Psikometri: Temel Kavramlar [Psychometrics in Psychiatry: Basic Concepts]
  Hüseyin Güleç
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(2):175-186
  [PDF]    (Article in Turkish)  
   
7 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Tıbbi Eş Tanılar [Medical Comorbidities in Attention Deficit Hyperactivity Disorder]
  Ali Evren Tufan, İrem Yaluğ
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(2):187-200
  [PDF]    (Article in Turkish)