Yıl / Year: 2009    Cilt / Volume: 1  Sayı / Number: 2

[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

1 Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antiepileptik İlaçların Kullanımı
  Antiepileptic Drugs in the Treatment of Anxiety Disorders
Pınar Çetinay Aydın, Sinem Akyalçın, Levent Mete
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(2):80-94
  Çevrimiçi yayın tarihi - Online publication date: 30 Temmuz 2009 / July 30, 2009
  [Özet-Abstract]   [PDF]    (Article in Turkish)  
   
2 Çocukluk Çağı Cinsel İstismarı
  Childhood Sexual Abuse
  Evrim Aktepe
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(2):95-119
  Çevrimiçi yayın tarihi - Online publication date: 13 Ağustos 2009 / August 13, 2009
  [Özet-Abstract]   [PDF]    (Article in Turkish)  
   
3 Depresyon ve İrritabl Barsak Sendromu Birlikteliğinin Nörobiyolojisi
  Neurobiology of Depression and Irritable Bowel Syndrome Comorbidity
  M. Çağdaş Eker, Özlem Donat Eker
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(2):120-131
Çevrimiçi yayın tarihi - Online publication date: 14 Ağustos 2009 / August 14, 2009
  [Özet-Abstract]   [PDF]    (Article in Turkish)  
   
4 Gece Yeme Bozuklukları
  Night Eating Disorders
  Fatma Özlem Orhan, Deniz Tuncel
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(2):132-154
  Çevrimiçi yayın tarihi - Online publication date: 16 Ağustos 2009 / August 16, 2009
  [Özet-Abstract]   [PDF]    (Article in Turkish)  
   
5 Davranım Bozukluğu Olan Çocuklara Psikiyatrik Yaklaşımda Anne-Baba Eğitim Programları: İki Örnek Bağlamında Bir Değerlendirme
  Parent Education Programs as a Psychiatric Approach to Children with Conduct Disorder: An Evaluation through Two Samples
  Burcu Arkan, Besti Üstün
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(2):155-174
  Çevrimiçi yayın tarihi - Online publication date: 18 Ağustos 2009 / August 18, 2009
  [Özet-Abstract]   [PDF]    (Article in Turkish)  
   
6 Psikiyatride Psikometri: Temel Kavramlar
  Psychometrics in Psychiatry: Basic Concepts
  Hüseyin Güleç
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(2):175-186
  Çevrimiçi yayın tarihi - Online publication date: 01 Eylül 2009 / September 01, 2009
  [Özet-Abstract]   [PDF]    (Article in Turkish)  
   
7 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Tıbbi Eş Tanılar
  Medical Comorbidities in Attention Deficit Hyperactivity Disorder
  Ali Evren Tufan, İrem Yaluğ
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(2):187-200
  Çevrimiçi yayın tarihi - Online publication date: 07 Eylül 2009 / September 07, 2009
  [Özet-Abstract]   [PDF]    (Article in Turkish)