Yıl / Year: 2010    Cilt / Volume: 2     Sayı / Number: 1
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Anksiyete ve Depresif Bozukluklarda Örtüşen ve Ayrışan Belirtiler [Symptom Similarities and Differences in Anxiety and Depressive Disorders]
  Dilek Şirvanlı Özen, Elif Temizsu
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(1):1-14
  [Özet-Abstract ]   [PDF]    (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 25 Kasım 2009 / November 25, 2009)
   
Empatinin Biyolojik Yönleri [Biological Correlates of Empathy]
Kürşat Altınbaş, Sinan Gülöksüz,Serap Özçetinkaya, E.Timuçin Oral
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(1):15-25
  [Özet-Abstract]    [PDF]    (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 01 Aralık 2009 / December 01, 2009)    
   
  Lityumun Metabolik Yan Etkileri [Metabolic Side Effects of Lithium]
  Özlem Donat Eker, M. Çağdaş Eker
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(1):26-51
  [Özet-Abstract]    [PDF]     (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 10 Aralık 2009 / December 10, 2009)      
   
  Esansiyel Hipertansiyonda Psikolojik Etmenler [Psychological Factors in Essential Hypertension]
  Cemil Çelik, Barbaros Özdemir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(1):52-65
  [Özet-Abstract   [PDF]     (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 18 Aralık 2009 / December 18, 2009)           
   
  Bipolar Bozukluk ve Diyabetes Mellitus [Bipolar Disorder and Diabetes Mellitus]
  Sermin Kesebir, A. Görkem Gençer
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(1):66-74
  [Özet-Abstract]    [PDF]      (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 22 Aralık 2009 / December 22, 2009)    
   
  Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu: Nörobiyoloji, Tanı Sorunları ve Klinik Özellikler [Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Neurobiology, Diagnostic Problems and Clinical Features]
  Cengiz Tuğlu, Özlem Öztürk Şahin
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(1):75-116
  [Özet-Abstract]    [PDF]      (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 05 Ocak 2010 / January 05, 2010)      
   
  Çocukluktan Erişkinliğe Obsesif Kompulsif Bozuklukta Hatalı Değerlendirme ve İnanç Alanları [Faulty Appraisals and Belief Domains in Obsessive Compulsive Disorder From Childhood to Adulthood]
  İrem Pişgin, Dilek Şirvanlı Özen
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(1):117-131
  [Özet-Abstract]    [PDF]     (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 15 Ocak 2010 / January 15, 2010)