Yıl / Year: 2009    Cilt / Volume: 1     Sayı / Number: 1
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

1 Kleptomanide Tedavi Seçenekleri [Treatment Options in Kleptomania]
  Okan Çalıyurt, Lut Tamam
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(1):1-10
  [PDF]    (Article in Turkish)
   
2 Depresyon Patofizyolojisinde Hipokampusun Rolü [The Role of Hippocampus in the Pathophysiology of Depression]
M. Çağdaş Eker, Özlem Donat Eker
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(1):11-21
  [PDF]    (Article in Turkish)
   
3 Depresyon, Nöroplastisite ve Nörotrofik Faktörler [Depression, Neuroplasticity and Neurotrophic Factors]
  Zeynep Kotan, Aslı Sarandöl, Salih Saygın Eker, Cengiz Akkaya
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(1):22-35
   [PDF]   (Article in Turkish)
   
4 Depresyon ve N-Metil D-Aspartik Asit (NMDA) Reseptör İlişkisi [N-Methyl D-Aspartic Acid (NMDA) Receptors and Depression]
  Vahap Ozan Kotan, Salih Saygın Eker, Enver Yusuf Sivrioglu, Cengiz Akkaya
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(1):36-44
   [PDF]   (Article in Turkish)    
   
5 Özkıyım ve Kişilik [Suicide and Personality]
  Mehmet Ak, Murat Gülsün, K. Nahit Özmenler
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(1):45-54
  [PDF]    (Article in Turkish)
   
6 İnternet Bağımlılığı ve Tedavisi [Internet Addiction and its Treatment]
  Özden Arısoy
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(1):55-67
   [PDF]    (Article in Turkish)
   
7 Psikiyatrik Açıdan Evlilik ve Cinsellik [Marriage and Sexuality from a Psychiatric Point of View]
  Murat Gülsün, Mehmet Ak, Ali Bozkurt
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2009; 1(1):68-79
  [PDF]     (Article in Turkish)