Yıl / Year: 2016    Cilt / Volume: 8     Sayı / Number: 4
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Bipolar Bozuklukta Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları [Sexuality and Sexual Dysfunctions in Bipolar Disorder]
  Zeynep Namlı, Gonca Karakuş, Lut Tamam, Mehmet Emin Demirkol
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(4):309-320
[Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish)
  Aile İçi Şiddet ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri: Temel Kavramlar, Güvenlik Planı Hazırlama ve Alternatif Tedavi Model Örnekleri [Domestic Violence and Its Effects on Children: Fundamental Concepts, Safety Planning and Examples of Alternative Treatment Models]
  Melis Sedef Kahraman, Gökçe Çokamay
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(4):321-336
[Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish)
Etkili Terapist Özellikleri İçin Farkındalık Eğitim ve Uygulamaları: Bir Meta-Sentez Çalışması [Mindfulness Training and Practice for Effective Therapist Characteristics: A Meta-Synthesis Study]
  İ. Volkan Gülüm
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(4):337-353
[Özet-Abstract]  [PDF] (Article in Turkish)
Kronik Psikiyatri Hastalarına Uygulanan Fiziksel Egsersiz Programlarının Etkinliği: Sistematik Derleme [Efficiency of Physical Exercise Programs on Chronic Psychiatry Patients: A Systematic Review]
  Sefa Lök, Neslihan Lök
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(4):354-366
  [Özet-Abstract]  [PDF] (Article in Turkish)
   
  HIV/AIDS’e Yol Açan Riskli Cinsel Davranışla İlişkili Psikososyal ve Kültürel Etmenler [Psychosocial and Cultural Factors Related to Risky Sexual Behavior Leading to HIV/AIDS]
Levent Kıylıoğlu, Ali Dönmez
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(4):367-379
  [Özet-Abstract]  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Sigara Bağımlılığında Davranış Değişimi için Transteoretik Model ile Motivasyonel Görüşme Tekniğinin Kullanılması [Use of Motivational Interview Technique with Transtheoretical Model for Behavioral Change in Smoking Addiction]
  Filiz Taş, Emine Ümit Seviğ, Zeynep Güngörmüş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(4):380-393
  [Özet-Abstract]  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Glutamat Sistemi ve Şizofreni [Glutamatergic System and Schizophrenia]
  Osman Özdemir, Pınar Güzel Özdemir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(4):394-405
  [Özet-Abstract]  [PDF] (Article in Turkish)
  Ergenlerde Ana-Babaya Bağlanma: Türkiye Profili [Attachment of Adolescents to Parents: Turkey Profile]
  Türkan Doğan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(4):406-419
[Özet-Abstract]  [PDF] (Article in Turkish)
   
  2016 Danışmanlara Teşekkür [2016 Thanks to the Reviewers]
   
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(4):420
[Özet-Abstract]  [PDF] (Article in Turkish)
2016 Yazar Dizini [2016 Author Index]
 
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(4):421-423
[Özet-Abstract]  [PDF] (Article in Turkish)
   
  2016 Konu Dizini [2016 Subject Index]
 
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(4):424-426
[Özet-Abstract]  [PDF] (Article in Turkish)