Yıl / Year: 2013    Cilt / Volume: 5     Sayı / Number: 2
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Yaygın Gelişimsel Bozukluklardan Otizm Spektrum Bozukluğuna Geçiş: DSM-5’te Karşımıza Çıkacak Değişiklikler [Transition from Pervasive Developmental Disorders to Autism Spectrum Disorder: Proposed Changes for the Upcoming DSM-5]
  Banu Tortamış Özkaya
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(2):127-139
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 31 Ocak 2013 / January 31, 2013)
  Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri [Effects of Divorce on Children]
  Nilgün Öngider
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(2):140-161
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 01 Şubat 2013 / February 01, 2013)
   
  İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar [Psychosocial Problems during Infertility Treatment]
  Nurcan Kırca, Türkan Pasinlioğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(2):162-178
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 02 Şubat 2013 / February 02, 2013)
   
  Melatonin: Genel Özellikleri ve Psikiyatrik Bozukluklardaki Rolü [Melatonin: General Features and its Role in Psychiatric Disorders]
  Fatih Özçelik, Murat Erdem, Abdullah Bolu, Murat Gülsün
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(2):179-203
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 04 Şubat 2013 / February 04, 2013)
   
  Şizo-obsesif Bozukluk [Schizo-obsessive Disorder]
  Volkan Gelegen, Lut Tamam
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(2):204-219
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 23 Şubat 2013 / February 23, 2013)
   
  Kadınlarda Bipolar Bozukluk [Bipolar Disorder in Women]
  Sermin Kesebir, Leman İnanç, Çiğdem Hazal Bezgin, Fatma Cengiz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(2):220-231
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 24 Şubat 2013 / February 24, 2013)
   
  Ergen Özkıyımlarında Bilişsel Etmenler ve Çarpıtmaların Rolü [Role of Cognitive Factors and Distortions in Adolescent Suicides]
  Bedriye Öncü, Ayşegül Sakarya
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(2):232-245
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 27 Şubat 2013 / February 27, 2013)
   
  Tourette Bozukluğunda İlaç Tedavisi [Pharmacological Treatment of Tourette Disorder]
  Hande Ayraler Taner, Esra Güney, Yasemen Taner
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(2):246-259
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 27 Şubat 2013 / February 27, 2013)