Yıl / Year: 2019    Cilt / Volume: 11     Sayı / Number: 1
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  İntihar Davranışının Nörobiyolojisi [Neurobiology of Suicidal Behaviour]
  Memduha Aydın, Yunus Hacımusalar, Çiçek Hocaoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(1):1-23
[PDF]  [PDF (English)]
  Zihin Kuramı: Gelişim, Nörobiyoloji, İlişkili Alanlar ve Nörogelişimsel Bozukluklar [Theory of Mind: Development, Neurobiology, Related Fields and Neurodevelopmental Disorders]
  Berkan Şahin, Abdullah Bozkurt, Miraç Barış Usta, Muazzez Aydın, Cansu Çobanoğlu, Koray Karabekiroğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(1):24-41
[PDF]  [PDF (English)]
Majör Depresif Bozuklukta Zihin Kuramı [Theory of Mind in Major Depressive Disorder]
  Buse Şencan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(1):42-54
[PDF]  [PDF (English)]
Ruhsal Hastalıktan İyileşmeye Kültürel Etki [From Mental Disorder to Recovery: Cultural Effect]
  M. Olcay Çam, Merve Uğuryol
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(1):55-64
  [PDF]  [PDF (English)]
   
  Güncel Bir Paradigma: Yazılı Duygusal Dışavurum [A Current Paradigm: Written Emotional Disclosure]
Didem Acar, Gülay Dirik
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(1):65-79
  [PDF]  [PDF (English)]
  Çalışma Yaşamından Okula: Okul Tükenmişliğine Yönelik Kuramsal Yaklaşımlar [From Work Life to School: Theoretical Approaches for School Burnout]
  Zekeriya Çam, Selahiddin Öğülmüş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(1):80-99
  [PDF]  [PDF (English)]
   
  Okul Öncesi Dönem Çocuklarla Bibliyoterapi : Bir Uygulama Örneği [Bibliotherapy with Preschool Children: A Case Study]
  Ege Akgün, Gökçe Karaman Benli
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(1):100-111
[PDF]  [PDF (English)]
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Duygusal Zeka [Emotional Intelligence in Attention Deficit Hyperactivity Disorder]
  Gamze Yapça Kaypaklı, Lut Tamam
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(1):112-119
[PDF]  [PDF (English)]
   
  Kronik Ruhsal Bozukluklarda Ruhsal Eğitim ve İş Uygulamaları [Psychoeducation and Work Practices in Chronic Mental Disorders]
  Nazan Deniz Turan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(1):120-128
[PDF]  [PDF (English)]
Dehşet Yönetimi Kuramı Çerçevesinde Benlik Saygısı ve Bağlanmanın Rolü [The Roles of Self-Esteem and Attachment Within the Framework of Terror Management Theory]
  Volkan Koç, Gülnihal Kafa
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(1):129-139
[PDF]  [PDF (English)]