Yıl / Year: 2018    Cilt / Volume: 10     Sayı / Number: 1
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Şükran: Ruh Sağlığı Alanında Güncel Bir Kavram [Gratitude: A Current Issue in Mental Health]
  Ferhat Kardaş, İlhan Yalçın
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 10(1):1-18
[PDF] (Article in Turkish)
  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Genetik [Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Genetics]
  Fatih Hilmi Çetin, Yasemen Işık
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(1):19-39
[PDF] (Article in Turkish)
Öz-Duyarlık: Psikolojik Belirtiler ile İlişkisi ve Psikoterapide Kullanımı [Self-Compassion: Association with Psychological Symptoms and Usage in Psychotherapy]
  Burcu Korkmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(1):40-58
[PDF] (Article in Turkish)
İkincil Travmatik Stres [Secondary Traumatic Stress]
  Ayla Kahil, Nejla Refia Palabıyıkoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(1):59-70
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Vardiyalı Çalışma Bozukluğu ve Vardiyalı Çalışmanın Ruhsal ve Bedensel Etkileri [Shift Work Disorder and Mental and Physical Effects of Shift Work]
Pınar Güzel Özdemir, Anıl Cemre Ökmen, Onur Yılmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(1):71-83
  [PDF] (Article in Turkish)
  Çocukluk Çağı Cinsel İstismar ve Ensest Olgularına Çok Yönlü Bakış [Multifaceted Glance on Childhood Sexual Abuse and Incest]
  Aslıhan Okan İbiloğlu, Abdullah Atlı, Remzi Oto, Mustafa Özkan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(1):84-98
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Anksiyete Bozukluklarında Sanal Gerçeklik [Virtual Reality for Anxiety Disorders]
  Elif Üzümcü, Burçin Akın, Hüseyin Nergiz, Müjgan İnözü, Ufuk Çelikcan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(1):99-117
  [PDF] (Article in Turkish)
  Gebelik ve Postpartum Dönemde Obsesif Kompulsif Bozukluk [Obsessive Compulsive Disorder in Pregnancy and Postpartum Period]
  Mehmet Emin Demirkol, Lütfiye Şimşek, Hamdi Yılmaz, Lut Tamam
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(1):118-129
[PDF] (Article in Turkish)