Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilim v.b.) tümünü kapsayan ve bu konulardaki  gözden geçirme ve derleme yazılarını Türkçe ya da İngilizce yayınlayan hakemli açık erişimli bir online dergidir. Bu bağlamda Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.
Değerlendirmek üzere göndereceğiniz makaleleri online makale sistemi üzerinden göndermelisiniz.
2018 yılı 4. sayısından itibaren Türkçe makaleler kabul edildiğinde İngilizce versiyonları yazarlardan talep edilecektir.
Dergimiz makalelerin değerlendirme ve basım sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir.
Tüm meslektaşlarımızın ilgi ve desteğini bekliyoruz.
Prof. Dr. Lut Tamam
Editör

 
 Dergimiz şu anda 2019 yılı  11. Cilt  2. sayı için makale kabul etmektedir. 
   
 Dergimizde yer alan makalelerin tam metinlerine DergiPark, cappsy.org, psikguncel.org, Idealonline, TR Dizini de ulaşabilirsiniz.
 Kabul edilmiş makalelerin Türkçe ve İngilizce versiyonları DergiPark'ta yer alan yansı sayfamızda bulunmaktadır.