Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilim v.b.) tümünü kapsayan ve bu konulardaki  gözden geçirme ve derleme yazılarını Türkçe ya da İngilizce yayınlayan hakemli açık erişimli bir online dergidir.
Bu bağlamda Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.
Değerlendirmek üzere göndereceğiniz makaleleri EjManager online makale sistemi üzerinden göndermelisiniz.
Dergimiz makalelerin değerlendirme ve basım sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir.
Tüm meslektaşlarımızın ilgi ve desteğini bekliyoruz.

Prof. Dr. Lut Tamam
Editör

 
 Dergimiz şu anda 2017 yılı  9. Cilt  4. sayı için makale kabul etmektedir.     
   
 Dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine yeni web sayfamız olan psikguncel.org ve DergiPark ta yer alan yansı sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.