Yıl / Year: 2017    Cilt / Volume: 9     Sayı / Number: 4
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Mülteci, Sığınmacı ve Göçmen Kadınların Ruh Sağlığı [Refugee, Asylum Seeker and Immigrant Women Mental Health]
  Ayşe Devrim Başterzi
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(4):379-387/td>
[PDF] (Article in Turkish)
   
  Kanser Deneyiminde Travma Sonrası Büyüme ve Psikolojik Sağlamlık [Posttraumatic Growth and Resilience in Cancer Experience]
Yeter Sinem Üzar Özçetin, Duygu Hiçdurmaz
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(4):388-397
[PDF] (Article in Turkish)
  İnternet Bağımlılığı İçin Kolaylaştırıcı Bir Faktör Olarak Sanal Dünyada Etik Duyarlılık Azalması [Decreased Ethical Sensitivity in the Virtual World as a Facilitating Factor for Internet Addiction]
  Abdullah Yıldız
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(4):398-409
[PDF] (Article in Turkish)
Çocuk Evlilikleri ve Psikososyal Sonuçları [Child Marriages and Psychosocial Outcomes]
  Evrim Aktepe, İnci Meltem Atay
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(4):410-420
[PDF] (Article in Turkish)
Psikiyatri Hemşireliğinde Şefkat Yorgunluğu: Sistematik Derleme [Compassion Fatigue in Psychiatric Nursing: A Systematic Review]
  Esra Uslu, Kadriye Buldukoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(4):421-430
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Terapötik Ortamda Gürültü Kontrolü [Noise Control in Therapeutic Environment]
Bahanur Malak Akgün, Mustafa Akgün
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(4):431-440
  [PDF] (Article in Turkish)
  Effectiveness of Psychotherapy Based Interventions for Complicated Grief: A Systematic Review [Patolojik Yas Terapilerinin Etkinliği: Sistematik Derleme]
  Özge Enez
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(4):441-463
  [PDF] (Article in English)
   
  Institutional Services for Dementia Care in Turkey [Türkiye'de Demans Bakımında Kurumsal Hizmetler]
  Neslihan Lök, Selma Öncel, Zeynep Özer, Kadriye Buldukoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(4):464-473
  [PDF] (Article in English)
   
  Danışmanlara Teşekkür [Thanks to the Reviewers]
   
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(4):474
[PDF] (Article in Turkish)
Yazar Dizini [Author Index]
 
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(4):475-477
[PDF] (Article in Turkish)
   
  Konu Dizini [Subject Index]
 
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(4):478-485
[PDF] (Article in Turkish)