Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(1):56-66; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 01 Ağustos 2013 /  August 01, 2013; doi:10.5455/cap.20130719123555)

Göçün Psikososyal Boyutu
Psychosocial Aspects of Migration
Ayla Tuzcu, Kerime Bademli
Özet
Bireylerin çeşitli bölgeler arasındaki hareketliliği sonucu ortaya çıkan ve sosyal bir değişim süreci olan göç olayı beraberinde çeşitli faktörleri getirmektedir. Bu faktörlerden en önemlisi göç eden bireyin yaşamını sürdürmeye başladığı yeni toplumun kültürü ve bu kültüre uyum sürecidir. Farklı kültürlerden gelen insanların bir arada yaşamaları, farklılıklarla baş etmeleri ve karşılaştıkları güçlükleri aşmaları gerekmektedir. Yeni yaşam biçimine uyum süreci bireyin yalnızlık, sosyal izolasyon, yabancılık, pişmanlık ve kendini değersiz görme gibi duyguların yaşanmasına ve bunun sonucunda stresin daha yoğun yaşanmasına neden olabilmektedir. Yaşanılan stres ile etkili baş edememe bireylerde anksiyete ve depresyon gibi sağlık sorunları yönünden risk oluşturmaktadır. Göç eden bireylerin ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi için yaşam şekilleri, karşılaştıkları zorluklar ve baş etme düzeylerinin sağlık profesyonelleri tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: Göç, psikososyal boyut, ruh sağlığı.
   
Abstract
  The incident of migration that occurs as a result of the mobility of individuals between various regions and is considered a social change process brings along various factors. Among these factors, the most important one is the culture of the new society where the immigrant begins to live and the process of adaptation with this culture. Individuals from different cultures are required to live together, cope with differences and overcome the difficulties. The process of adaptation to the new lifestyle might cause the individual to have some feelings such as loneliness, socially isolation, being alienated, being regretful and self-depreciation, and consequently experience a greater stress. Being unable to cope with stress efficiently creates risks in individuals in terms of health problems such as anxiety and depression. Healthcare professionals are required to evaluate life styles, difficulties and coping levels of immigrants in order to protect and develop their mental health.
  Keywords: Migration, psychosocial aspect, mental health.
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]