Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(1):10-19; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 26 Temmuz 2013 /  July 26, 2013; doi:10.5455/cap.20130726020101)

Sosyal Anksiyete Bozukluğu Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Birlikteliği
Comorbidity of Social Anxiety Disorder and Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Ahmet Koyuncu, Zerrin Binbay
Özet
  Sosyal anksiyete bozukluğu hastalarında yüksek oranlarda eştanı varlığı bildirilmesine rağmen, bu çalışmalarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) eştanısı çok araştırılmamıştır. Sosyal anksiyete bozukluğu hastalarında erişkin DEHB eştanı sıklığını araştıran özgül çalışmalar kısıtlıdır ve çok az şey bilinmektedir. Bunun nedeni ise uzun dönem boyunca DEHB’nin bir çocukluk dönemi hastalığı olarak görülmesi olabilir. Yapılan ileriye yönelik çalışmalarda DEHB’nin sıklıkla erişkinliktede sürdüğü, etkilerini devam ettirdiği gözlenmiştir. Diğer yandan bakıldığında ise, DEHB çalışmalarında, sosyal anksiyete bozukluğu yüksek oranlarda görülen bir anksiyete bozukluğu eştanısı olarak bildirilmektedir. Anksiyete bozukluğu eştanısı, DEHB’nin dürtüsel özelliğini arttırır, işlevselliğin daha çok bozulmasına ve tedavi uyumunu bozarak direnç oluşmasına neden olabilir. Bu yazının amacı sosyal anksiyete bozukluğu ve DEHB eştanı durumunu kapsamlı olarak incelemek ve sosyal anksiyete bozukluğu hastalarında tedavi esnasında ortaya çıkan antidepresana bağlı hipomanik kayma ile ilgili bir hipotezimizi tartışmaktır.
Anahtar Sözcükler: Sosyal anksiyete bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, bipolar bozukluk
   
  Abstract
  Faced with stress and acute instances, brain cells trigger neuroinflammation and increase inflam-mation response and can cause cell damage, cell death and thereby functional insufficiencies, behavioral disorders and autonomic imbalances. Cytokines that play an important role in inflamma-tory processes affect neurotransmitter metabolism, neuroendocrine functions and synaptic plasticity. It has been proven that inflammatory activity increases in depression. Proinflammatory cytokines such as interleukin (IL)-1, IL-6 and tumor necrosis factor (TNF)-α along with acute phase reactants increase in depression. If the inflammatory response becomes chronic and cannot be balanced, inflammation and cytokines may cause behavioral symptoms and neuropsychiatric disorders such as major depression and anxiety disorders. In this article, the changes that occur in inflammatory processes in depressive disorder will be summarized; the effects of pharmacologic and psychotherapeutic approaches on these changes will be reviewed.
  Keywords: Social anxiety disorder, attention deficit hyperactivity disorder, bipolar disorder
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]