Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(4):664-682  (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 24 Temmuz 2011 / July 24, 2011; doi: 10.5455/cap.20110330)

 
  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Aday Gen Çalışmaları
Candidate Gene Studies of Attention Deficit Hyperactivity Disorder
   
  Esra Güney, Mehmet Fatih Ceylan, Elvan İşeri
  Özet
  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) çocuklarda %5-10 oranında görülen yaygın bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Bu hastalık dikkat eksikliği ve hiperaktivite/dürtüsellik belirtilerinin bileşimi olarak tanımlanmıştır. İkiz çalışmalarında DEHB’nin yüksek derecede kalıtılabirliğinin kanıtlanmış, yapılan moleküler genetik çalışmalarda da DEHB’de karmaşık bir genetik yapı olduğu tespit edilmiştir. Moleküler genetik çalışmalar, bu kompleks hastalığın etyolojisinde dopaminerjik, serotonerjik ve noradrenerjik nörotransmisyondaki sorunlardan kaynaklandığını göstermektedir. Bu çalışmada DEHB’nin moleküler genetiği ile ilgili en son bulgular kapsamlı olarak gözden geçirilmiştir.
  Anahtar Sözcükler: DEHB, genetik, aday gen çalışmaları, etyoloji
   
  Abstract
  Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is a common psychiatric condition that affects approximately 5-10% of children worldwide. This disorder is defined by a combination of symptoms of inattention and hyperactivity/impulsivity. Although twin studies demonstrate that ADHD is a highly heritable condition, molecular genetic studies suggest that the genetic architecture of ADHD is complex. Molecular genetic studies support the thesis that dopaminergic, serotonergic, and noradrenergic neurotransmission pathways account for the etiology of this complex disease. This article reviews the latest findings on the molecular genetics of ADHD.
  Keywords: ADHD, genetics, candidate gene studies, etiology
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]