Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(4):595-610  (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 17 Temmuz 2011 / July 17, 2011; doi: 10.5455/cap.20110326)

 
  Genital Kanser Tanı Sürecinde Varoluşsal Kaygı
Existential Anxiety in Diagnostic Process of Genital Cancer
   
  Saliha Hallaç, Fatma Öz
  Özet
  Kanser tanısını aldığını öğrenme bireyler için somut bir yaşam tehdidi ve stresli bir yaşam deneyimidir. Hastalar kanseri ölümcül, acı veren, ürkütücü ve korkutucu bir hastalık olarak yorumlarken, aynı zamanda ölümün ve kendi ölümlülüğünün de farkına varmaktadır. Bu farkındalık varoluşsal bir sorgulamayı getirmektedir. Bu sorgulama bireysel yorumlarımızla ilgili olup bu yorumlamalar bireyin biyopsikososyal özelliklerinden, yaşadığı deneyimlerden ve kanserinin türünden de etkilenir. Bu sorgulamayla birey genital organlarından birinde ortaya çıkan bu kanserin yaşantısının nasıl etkileyeceğine ilişkin ve içinde yaşadığı dünyayı anlamaya yönelik, insan olmanın anlamı ve nasıl yaşadığını, değerlerini, alışkanlıklarını, rutinlerini gözden geçirir. Dolayısıyla bireyin bu anlamdırma süreci tepkilerini, kanserle baş etmesini etkiler. Yaşamın anlamını sorgulayan kanser tanısı almış bireyin, bu süreçte yaşantılarından anlam bulmasını sağlamasında yardımcı olmada tıbbi bakım ekibi içerisinde hemşirenin özel bir yeri vardır.
  Anahtar Sözcükler: kanser, genital organ kanseri, psikososyal etkiler, varoluşçuluk
   
  Abstract
  Learning to have a cancer diagnosis is a concrete threat and a stressful life experience for individuals. Cancer is interpreted as fatal, painful, frightening and scary disease by the patients and makes them realize the presence of death and their own mortality. Facing the reality of death brings an existential questioning of self. This questioning is directly related to the interpretation and biopsychosocial characteristics of the individual and clearly influenced by the patients’ previous experiences and type of cancer involved. The occurrence of a genital organ cancer would lead patient to evaluate the meaning of being human and review his life, his values and his routine habits. This process has significant effect upon the patient’s response and coping mechanisms with cancer. Nurses have a unique position among medical team members for helping such patients to find a meaning in their life by providing necessary support at every stage of the cancer.
  Keywords: cancer, genital organ cancer, psychosocial aspects, existentialism
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]