Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(4):571-594  (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 14 Temmuz 2011 / July 14, 2011; doi: 10.5455/cap.20110325)

 
  Bipolar Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi
Cognitive Behavioral Therapy in Bipolar Disorder
   
  Zeynep Maçkalı, Ahmet Tosun
  Özet
  Bipolar bozukluk, erken başlangıçlı ve kronik seyri nedeniyle kişinin mesleki, sosyal ve yakın ilişki alanlarında bozulmalara yol açan, hastalığa ve hastalığın tedavisine uyum yapmayı öğrenmenin kritik öneme sahip olduğu bir bozukluktur. Bu nedenle bipolar bozukluğun tedavisinde, biyolojik müdahalelerin yanında psikososyal müdahalelerin de gerekli olduğu görüşü giderek yaygınlık kazanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, bipolar bozuklukta hangi psikososyal müdahalelerin etkili olduğunun belirlenmesi konusu önem taşımaktadır. Bu yazıda bipolar bozuklukta ilaç tedavisine ek olarak uygulanan bilişsel davranışçı terapi uygulamaları ele alınıp, bu uygulamaların bipolar bozukluktaki etkinliğini inceleyen araştırmalar değerlendirilmiştir.
  Anahtar Sözcükler: bipolar bozukluk, bilişsel davranışçı terapi, tedavi
   
  Abstract
  Bipolar disorder is an early-onset, chronic disorder. It impairs occupational, social, and family functioning, which makes learning to adapt living with the disorder and its treatment critically important. Therefore, it has now become common knowledge that psychosocial interventions are also necessary in the treatment of bipolar disorder adjunctive to pharmacotherapy,. Thus, whichever psychosocial interventions are more effective in bipolar disorder is a crucial research question. In this article, cognitive-behavioral therapy, which is applied adjunctive to pharmacotherapy, will be addressed and the findings of research about the effectiveness of these applications will be reviewed.
  Keywords: bipolar disorder, cognitive behavioral therapy, treatment
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]