Yıl / Year: 2010    Cilt / Volume: 2     Sayı / Number: 2
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Pedofili: Klinik Özellikleri, Nedenleri ve Tedavisi [Pedophilia: Clinical Features, Etiology and Treatment]
  Ayten Erdoğan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(2):132-160
  [Özet-Abstract ]   [PDF]    (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 29 Ocak 2010 / January 29, 2010)
   
  Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Risk Faktörleri, Etkileri, Değerlendirilmesi ve Önlenmesi [Violence Towards Health Care Staff: Risk Factors, Aftereffects, Evaluation and Prevention]
Bilge Annagür
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(2):161-173
  [Özet-Abstract]    [PDF]    (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 01 Şubat 2010 / February 01, 2010)    
   
  İleriye Dönük Bellek Bozukluğu [Anterograde Amnesia]
  Serap Erdoğan
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(2):174-189
  [Özet-Abstract]    [PDF]     (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 04 Şubat 2010 / February 04, 2010)      
   
  Çocukluk Çağı Epilepsisinin Aileye Etkisi [Impact of Childhood Epilepsy on the Family]
  Kerim Fazlıoğlu, Çiçek Hocaoğlu, F. Müjgan Sönmez
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(2):190-205
  [Özet-Abstract   [PDF]     (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 12 Şubat 2010 / February 12, 2010)           
   
  Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi [Long-term Treatment in Bipolar Disorder]
  Meliha Zengin Eroğlu, Nurgül Özpoyraz
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(2):206-236
  [Özet-Abstract]    [PDF]      (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 22 Şubat 2010 / February 22, 2010)    
   
  Savant Sendromu: Klinik ve Nöropsikolojik Özellikleri [Savant Syndrome: Clinical and Neuropsychological Features]
  İbrahim Durukan, Tümer Türkbay
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(2):237-253
  [Özet-Abstract]    [PDF]      (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 22 Şubat 2010 / February 22, 2010)      
   
  Dürtüselliğin Nöroanatomik ve Nörokimyasal Temelleri [ Neuroanatomical and Neurochemical Basis of Impulsivity]
  Kemal Yazıcı, Aylin Ertekin Yazıcı
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(2):254-280
  [Özet-Abstract]    [PDF]     (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 05 Mart 2010 / March 05, 2010)