Yıl / Year: 2019    Cilt / Volume: 11     Sayı / Number: 4
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  İnme Sonrası Nöropsikiyatrik Sorunlar [Post-stroke Neuropsychiatric Problems]
  Ali Görkem Gençer, Çiçek Hocaoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(4):419-437
[PDF]  [PDF (English)]
  Psikiyatri Hastalarında Özkıyım Riskini Değerlendirme ve Yönetme [Evaluation and Management of the Suicide Risk in Psychiatry Patients]
  Emel Bahadır Yılmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(4):438-450
[PDF]  [PDF (English)
Gelişimsel Psikopatoloji: Ruh Sağlığına Disiplinlerarası Bir Yaklaşım [Developmental Psychopathology: An Interdisciplinary Approach to Mental Health]
  Ümit Morsünbül, Esma Nur Kaçıra, Şeyma Özdemir
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(4):451-465
[PDF]  [PDF (English)]
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Obezite Birlikteliği: Bir Sistematik Gözden Geçirme [Comorbidity of Attention Deficit and Hyperactivity Disorder and Obesity: A Systematic Review]
  Seyhan Temtek Güner, Zeynep Göker, Özden Şükran Üneri
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(4):466-482
  [PDF]  [PDF (English)]
   
  Ruh Sağlığını Okuma Yoluyla İyileştirme: Bibliyoterapi [Healing Mental Health through Reading: Bibliotherapy]
Gülşah Sevinç
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(4):483-495
  [PDF]  [PDF (English)]
  Travmatik Terör Yaşantıları Sonrası Kendine Yabancılaşma [Self-Alienation After Traumatic Terror Experiences]
  Nazan Turan, Birgül Özkan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(4):496-505
  [PDF]  [PDF (English)]
   
  Biriktirme Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi: Sistematik bir Gözden Geçirme [Cognitive Behavioral Therapy for Hoarding Disorder: A Systematic Review]
  Ayca Ezgi Meriçtan, Oya Mortan Sevi
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(4):506-518
[PDF]  [PDF (English)]
Ruh Sağlığında Mobil Uygulamalar: Etkinliğe Yönelik Sistematik Bir Gözden Geçirme [Mobile Applications in Mental Health: A Systematic Review of Efficacy]
  Başak Durdu Akgün, Ayça Aktaç, Orçun Yorulmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(4):519-530
[PDF]  [PDF (English)]
   
  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Neurofeedback Eğitimi [Neurofeedback Training in the Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder]
  Ferhat Yaylacı, Handan Özek Erkuran, Fatih Hilmi Çetin, Halil Kara
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(4):531-546
[PDF]  [PDF (English)]
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulamalarında Gelgit Modeli [Tidal Model in Mental Health and Psychiatric Nursing Practices]
  Beyhan Bag
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(4):547-560
[PDF]  [PDF (English)]
   
  Danışmanlara Teşekkür [Thanks to the Reviewers]
   
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(4):561-562
[PDF]  [PDF (English)]
Yazar Dizini [Author Index]
 
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(4):563-564
[PDF]  [PDF (English)]
   
  Konu Dizini [Subject Index]
 
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(4):565--568
[PDF]  [PDF (English)]