Yıl / Year: 2019    Cilt / Volume: 11     Sayı / Number: 3
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Katatoni: Klinik Özellikler ve Tedavi [Catatonia: Clinical Features and Treatment]
  Ömer Asan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(3):257-270
[PDF]  [PDF (English)]
  Tıbben Açıklanamayan Somatik Semptomlar için Bilinçli Farkındalık Temelli Terapiler: Sistematik Bir Gözden Geçirme [Mindfulness Therapies for Medically Unexplained Somatic Symptoms: A Systematic Review]
  Sevcan Aktaş, Müge Gülen, Oya Mortan Sevi
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(3):271-283
[PDF]  [PDF (English)
Çocuk ve Ergen Davranım Bozukluğu Tedavisinde Psikososyal Müdahaleler [Psychosocial Interventions in the Treatment of Child and Adolescent Conduct Disorder]
  Ayşegül Tonyalı, Zeynep Göker, Özden Şükran Üneri
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(3):284-303
[PDF]  [PDF (English)]
Sosyal Ağ Sitelerinin Kullanımı ve Öznel İyi Oluş [Use of Social Networking Sites and Subjective Well-Being]
  Leman Pınar Tosun
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(3):304-317
  [PDF]  [PDF (English)]
   
  Uyuşturucu Bağımlılığı İle Mücadelede Tedavi ve Denetimli Serbestlik Uygulamaları: Türkiye, Birleşik Devletler, Almanya ve İrlanda Örnekleri [Treatment and Probation Practices in Combating Drug Addiction: Turkey, United States, Germany and Ireland Samples]
Sunay Fırat, Mehmet Aykut Erk
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(3):318-337
  [PDF]  [PDF (English)]
  Yeme Bozukluklarında Grup Psikoterapileri [Group Psychotherapies in Eating Disorders]
  F. Elif Ergüney Okumuş, Ezgi Deveci
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(3):338-350
  [PDF]  [PDF (English)]
   
  Psikolojik İlk Yardım: Amaçları, Uygulanışı, Hassas Gruplar ve Uyulması Gereken Etik Kurallar [Psychological First Aid: Objectives, Practicing, Vulnerable Groups and Ethical Rules to Follow]
  Melis Demircioğlu, Zeynep Şeker, Ahmet Tamer Aker
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(3):351-362
[PDF]  [PDF (English)]
Çocuk Cinsel İstismarında Kendini Açığa Vurma Sürecine Ekolojik Sistem Modeli Yaklaşımı [Ecological System Model Approach to Self-Disclosure Process in Child Sexual Abuse]
  Muhammet Cevher Tat, Ahu Öztürk
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(3):363-385
[PDF]  [PDF (English)]
   
  Öykü Anlatıcılığı ile Sistemik Müdahaleyi İçeren Eklektik Bir Müdahale [An Eclectic Intervention Involving Systemic Intervention with Storytelling]
  Gamze Mukba, İsmail Sanberk, Turan Akbaş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(3):386-401
[PDF]  [PDF (English)]
Yasın Aile Üzerine Etkilerini Azaltmak İçin Uygulanan Yas Destek Programları [Grief Support Programs Implemented to Reduce the Effects of Grief on Family]
  Buket Şimşek Arslan, Kadriye Buldukoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(3):402-417
[PDF]  [PDF (English)]