Yıl / Year: 2019    Cilt / Volume: 11     Sayı / Number: 2
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Lityuma Bağlı Yan Etkiler ve Nörotoksisite: Lityum Nörotoksisitesi Demir Birikimiyle İlgili Olabilir mi? [Lithium Associated Side Effects and Neurotoxicity: Is Lithium Neurotoxicity Related to Iron Deposition?]
  İlkay Keleş Altun, Neslihan Kılıç, Emrah Yıldızoğlu, Murat İlhan Atagün
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(2):141-153
[PDF]  [PDF (English)]
  Doğum Sonrası Depresyonda Bağlanma Örüntüleri ve Partner Desteğinin Rolü [Role of Attachment Patterns and Partner Support in Postpartum Depression]
  Pelin Bintaş Zörer, Sedef Tulum Akbulut, Gülay Dirik
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(2):154-166
[PDF]  [PDF (English)
Travma Sonrası Büyümenin Bir Yordayıcısı Olarak Bütünlük Duygusu [Sense of Coherence as a Predictor of Posttraumatic Growth]
  Mahire Olcay Çam, Hacer Demirkol
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(2):167-177
[PDF]  [PDF (English)]
Macera Terapisi [Adventure Therapy]
  Şule Baştemur
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(2):178-191
  [PDF]  [PDF (English)]
   
  Diyalektik Davranış Terapisi ve Beceri Eğitimi: Kullanım Alanları ve Koruyucu Ruh Sağlığındaki Önemi [Dialectical Behavior Therapy and Skill Training: Areas of Use and Importance in Preventive Mental Health]
A. Meltem Üstündağ Budak, Ezgi Özeke Kocabaş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(2):192-204
  [PDF]  [PDF (English)]
  Psikolojik Acı [Psychological Pain]
  Mehmet Emin Demirkol, Zeynep Namlı, Lut Tamam
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(2):205-213
  [PDF]  [PDF (English)]
   
  Psikiyatride Vaka Yönetimi [Case Management in Psychiatry]
  Mahire Olcay Çam, Derya Küliğ, Elif Deniz Kaçmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(2):214-222
[PDF]  [PDF (English)]
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Yürütücü İşlev Sorunları ve Tedavisi [Executive Function Problems and Treatment in Children and Adolescents with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder]
  Uğur Savcı, Ali Evren Tufan, Yusuf Öztürk, Mehmet Akif Cansız
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(2):223-238
[PDF]  [PDF (English)]
   
  Meme Kanserinin Psikososyal Bakımında Gözden Kaçırılan Kısım: Eşler [An Overlooked Group in the Psychosocial Care in Breast Cancer: Spouses]
  Gülşah Yıldız, Duygu Hiçdurmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(2):239-247
[PDF]  [PDF (English)]
Şiddet Gören Kadınların İyileşmesinde Bir Model Önerisi: Tidal (Gel-Git) Model [A Model Suggestion for the Recovery of Women Exposed to Violence: Tidal Model]
  Mahire Olcay Çam, Emel Öztürk Turgut
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2019; 11(2):248-256
[PDF]  [PDF (English)]