Yıl / Year: 2018    Cilt / Volume: 10     Sayı / Number: 4
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Lityuma Tedavi Yanıtının Klinik, Biyolojik ve Genetik Yordayıcıları [Clinical, Biological and Genetic Predictors of Lithium Treatment Response]
  Hazan Tomar Bozkurt, Vefa Erbasan, Ümran Eğilmez, Barış Şen, Memduha Aydın, Kürşat Altınbaş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(4):405-426
[PDF]  [PDF (English)]
  Robotlarla Bağlanma ve Cinsellik: Ruh Sağlığı Bakış Açısından Bir Değerlendirme [Attachment and Sex with Robots: An Assessment from Mental Health Perspective]
  Ümit Morsünbül
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(4):427-439
[PDF]  [PDF (English)]
Yaşam Boyu Sağlıklı Yaşam ve İyilik Hali [Lifelong Healthy Lifestyle and Wellness]
  Fidan Korkut Owen, Nur Demirbaş Çelik
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(4):440-453
[PDF]  [PDF (English)]
İlişki Başarısının Temel Belirleyicisi: Reddedilme Duyarlılığı [Basic Determinant of the Success of Interpersonal Relationship: Rejection Sensitivity]
  Dilek Şirvanlı Özen, Fulya Kübra Güneri
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(4):454-469
  [PDF]  [PDF (English)]
   
  Şema Terapinin Depresif Bozuklukların Tedavisindeki Etkililiği: Bir Meta-Analiz [Effectiveness of Schema Therapy on the Treatment of Depressive Disorders: A Meta-Analysis]
Serdar Körük, Nilüfer Özabacı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(4):470-480
  [PDF]  [PDF (English)]
  Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliğinde Uygulamaya Yönelik Bir Model Örneği : “Recovery” [An Example of a Model for Practicing Community Mental Health Nursing: Recovery]
  Beyhan Bag
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(4):481-493
  [PDF]  [PDF (English)]
   
  Psikiyatride Rasyonel Seçim Teorisi [Rational Choice Theory in Psychiatry]
  Pınar Güzel Özdemir, Fuat Tanhan, Osman Özdemir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(4):494-505
[PDF]  [PDF (English)]
İnfertilitede Anne Olma: Kuramsal Bir Analiz [Becoming a Mother after Infertility: A Theoretical Analysis]
  İlkay Boz, Elif Özçetin, Gamze Teskereci
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(4):506-521
[PDF]  [PDF (English)]
   
  Danışmanlara Teşekkür [Thanks to the Reviewers]
   
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(4):522
[PDF]  [PDF (English)]
Yazar Dizini [Author Index]
 
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(4):523-525
[PDF]  [PDF (English)]
   
  Konu Dizini [Subject Index]
 
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(4):526-528
[PDF]  [PDF (English)]