Yıl / Year: 2018    Cilt / Volume: 10     Sayı / Number: 3
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Complicated Grief: Epidemiology, Clinical Features, Assessment, and Diagnosis [Komplike Yas: Epidemiyoloji, Klinik Özellikler, Değerlendirme ve Tanı]
  Özge Enez
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 10(3):279-289
[PDF] (Article in English)
  Problem Çözme Performansında Yaşa Bağlı Farklılıklar [Age Related Differences in Problem Solving Performance]
  Cem Soylu, F. Cansu Pala
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(3):290-301
[PDF] (Article in Turkish)
Psikiyatride ve İletişim Eğitiminde Simüle Hasta Uygulamaları [Simulated Patient Practices in Psychiatry and Communication Training]
  Neşe Mercan, Celale Tangül Özcan, Mehmet Sinan Aydın
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(3):302-311
[PDF] (Article in Turkish)
Göç, Kültürleşme ve Uyum [Migration, Acculturation and Adaptation]
  Sezel Saygın, Derya Hasta
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(3):312-333
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Koroner Kalp Hastalıklarının Yönetiminde Uyum ve Öz Yeterlik [Adaptation and Self-Efficacy in the Management of Coronary Heart Diseases]
Selma Turan Kavradım, Zeynep Özer
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(3):334-345
  [PDF] (Article in Turkish)
  Diabetes Mellitus’ta Yaşam Tarzı Değişimi için Motivasyonel Görüşme Tekniği [Motivational Interview Technique for Life Style Change in Diabetes Mellitus]
  Leyla Muslu, Melek Ardahan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(3):346-357
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Structural and Functional Neural Correlates of Anorexia Nervosa [Anoreksiya Nervozanın Sinir Sistemindeki Yapısal ve İşlevsel Etkileri]
  Deniz Atalayer
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(3):358-384
  [PDF] (Article in English)
Kanser ve Farkındalık Temelli Müdahale Programları: Sistematik Derleme [Cancer and Mindfulness Based Intervention Programs: Systematic Review]
  Cennet Yastıbaş, Gülay Dirik
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(3):385-403
[PDF] (Article in Turkish)