YER ALDIĞI DİZİNLER
 
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar halen
Akademik Dizin
ASOS Index (Akademia Sosyal Bilimleri İndeksi)
BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
Chemical Abstracts (CAS)
CAPlus, SciFinder
Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Psychology & Psychiatry
CORE
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
EBSCO Academic Search Complete
EBSCO TOC Premier
EMCare - Elsevier
Genamics Journal Seek
Google Scholar
Index Scholar
OAIster / WorldCat
J Gate
JournalTOCs
ProQuest Health & Medical Complete
ProQuest Psychology
PsycINFO
Research Gate 
Socolar
Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD)
Summon Serials Solutions
TR Dizin
Turk Medline
Türk Psikiyatri Dizini
Türkiye Atıf Dizini
ULAKBIM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Ulrich's database
 
veritabanlarında yer almaktadır.